by
on
under
Permalink

Koolitus kutsetunnistust taotlevatele viipekeeletõlkidele

Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühingu koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega viib läbi KOOLITUSE kutsetunnistust taotlevale viipekeeletõlkidele (nii kurdid kui ka kuuljad on oodatud).

Eesti Viipekeeletõlkide Kutseühing koostöös Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusega viib läbi

KOOLITUS

KUTSETUNNISTUST TAOTLEVATELE VIIPEKEELETÕLKIDELE

Kui Sul on soov hakata taotlema viipekeeletõlgi kutset, oled oodatud koolitusele, mille eesmärgiks on tõsta viipekeeletõlgi kutse taotleja sisemist motivatsiooni ja valmisolekut kutseeksamiks. Koolitusega toetatakse uute viipekeeletõlkide (nii kuuljate kui kurtide) sisenemist tõlketurule.
Koolitusgrupi suuruseks on 16 inimest ja see on osalejatele tasuta.
Õppimine toimub 1-2 päevaste sessioonidena 28. septembrist kuni 8. detsembrini Tallinnas või Tartus.
Koolitusele kandideerimiseks saada hiljemalt 17. septembriks 2018 aadressile evktky@gmail.com

  •  formaalharidust tõendava dokumendi koopia;
  •  sooviavalduse koos motivatsioonikirjaga, mis sisaldab lühiülevaadet varasemast töökogemusest ja edasisest planeeritavast arengust.

Kandideerimisel tuleb kasuks, kui oled õppinud Tartu Ülikoolis viipekeeletõlgi eriala või läbinud muu tõlkealase täienduse ning Sul on tõlkimiskogemus viipekeeletõlgina.
Koolitus lõpeb kutseeksami proovieksamiga. Koolituse edukalt läbinu on valmis viipekeeletõlgi kutset taotlema.
Rohkem teavet koolituse kohta saad www.evkty.ee