by
on
under
Permalink

EKNO Üldkoosolek.

Kallid EKNO Liikmed!
ÜLDkoosolek toimub 12. mail muudetud kellaaega 15:45-18:30,
Tallinna Puuetega Inimeste Kojas, ENDLA 59.
Kui keegi Teist on huvitatud EKNO revisjoniliikmeks tulla,
kirjutage emaili ekno@ekno.ee
Kui keegi Teist on ka tulemas,
palun kirjutage ekno@ekno.ee (toitlustuse pärast)
MTÜ EKNO üldkoosoleku 2018 päevakord:
1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine, valimiskomisjoni liikmete valimine
2. Päevakorra kinnitamine
3. 2017 EKNO tegevusaruanne
4. 2017 EKNO majandusaruanne
5. 2017 EKNO revisjonikomisjoni aruanne
6. 2017 EKNO aruande kinnitamine
7. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
8. Ürituste 2019 mõtted, ideid.
9. Rahvusvahelised üritused 2018 aastal
10. Jooksvad küsimused.
10.1 – Kuidas EKNO liikmed saaksid edaspidi rohkem EKNO üritustel käia.
EKNO Ootab TEID !